Předplatné MF DNES

MF DNES

Studenti čtou a píší noviny

Učíme studenty pracovat s novinami jako se zdrojem informací.

Projekt „Studenti čtou a píší noviny” probíhá již devátým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než 25 tisíc studentů. To je celá řada mladých lidí, kteří se rozhodli věnovat psaní a zapojili se tak do vytváření obsahu Mladé fronty DNES.

Harmonogram projektu - podzim 2015

 • 30. 9. 2015: Zadání 1. tématu prostřednictvím patronů
 • 8. 10. 2015: Odevzdání prací na 1. téma | Zadání 2. tématu prostřednictvím patronů
 • 12. 10. 2015: Zahájení dodávky 20 výtisků do každé přihlášené třídy (Po–Pá)
 • 21. 10. 2015: Odevzdání prací na 2. téma | Zadání 3. tématu prostřednictvím patronů
 • 4. 11. 2015: Odevzdání prací na 3. téma
 • 20. 11. 2015: Ukončení dodávky 20 výtisků do každé přihlášené třídy (Po–Pá)

Témata - podzim 2015 - UKONČENO

3. Téma - Můj kraj, moje město: budu tady žít? 

Jsou Češi, Moravané a Slezané lokálními patrioty? Vracejí se po studiích do svého rodiště? Proč nejsou ochotni stěhovat se kvůli práci? Kde byste chtěli žít, kdybyste si mohli vybrat?

2. Téma - Bezpečí doma, na ulici i na síti

Setkali jste se někdy sami nebo ve svém okolí s krádeží, loupeží, nebo jiným trestným činem? Jak jste to vnímali? A dáváte si pozor na to, komu svěřujete důvěrné informace? 

1. Téma - Uprchlická krize: hrozba nebo výzva?

Do Evropy proudí statisíce uprchlíků ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Somálska, Eritreje a dalších asijských a afrických zemí. Uprchlická krize rozděluje Evropu. Co musí evropské země udělat pro to, aby se z uprchlické krize nestala skutečná katastrofa?


O projektu

Hlavní cíl projektu je naučit studenty pracovat s novinami jako se zdrojem informací a prostorem pro konfrontaci vlastních názorů.

Realizace projektu probíhá 2x během roku, vždy po dobu 6 týdnů, kdy je Mladá fronta DNES každé ráno doručena všem studentům třídy, která se do projektu zapojila, aby s ní aktivně pracovali.

Historie projektu sahá do roku 2007, kdy se zapojilo prvních 100 škol. V roce 2014 se toto číslo znásobilo na celkových 435 škol a 25 050 studentů. V jarní vlně 2015 se do projektu po celé republice zapojilo 346 škol.

Projekt má dvě roviny:

 • Noviny jako školní pomůcka
  20 ks výtisků Mladé fronty DNES je denně dodáno každé třídě, která se do projektu přihlásí. Noviny jsou využívány v hodinách českého jazyka, literatury, dějepisu, zeměpisu, ekonomiky a dalších předmětů. Školy s předstihem připravují vlastní manuály na začlenění novin do výuky a výsledkem je rostoucí zájem o část druhou, která dává prostor samotným studentům.
 • Noviny jako prostor k vyjádření
  Každá škola si určí patrona projektu, který dohlíží na zpracovávání témat zadaných redakcí Mladé fronty DNES. Vybrané příspěvky, kterých bývá až 4 000 k danému tématu, jsou pak otištěny v regionálních přílohách. Ze všech těchto skutečností plyne jasný závěr – Studenti chtějí číst a psát noviny.

Pravidla projektu

 • Zúčastnit se mohou VŠICHNI STUDENTI, nejen ti ze tříd zapojených do projektu!
 • Redakce zadá postupně 3 témata. Studenti budou své příspěvky předávat do MF DNES.
 • Harmonogram a další informace včetně diskuzí najdete na FACEBOOKU.
 • Veškeré příspěvky zaslané v elektronické podobě budou umístěny v archivu příspěvků.
 • Vybrané práce budou zveřejňovány v MF DNES na straně věnované tomuto projektu. Další příspěvky mohou být umístěny v regionálních přílohách MF DNES.
 • Studenti, jejichž práce budou publikovány na stránkách MF DNES, dostanou i zajímavé ceny.
 • Zveřejněné příspěvky mohou být redakčně upravovány a kráceny.

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit. Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4.
Články mohou být redakčně kráceny a upravovány. Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním. Pokud si zveřejnění nepřeje, jeho práci do redakce MF DNES neodesílejte.


DŮLEŽITÉ:

 • Na konci každého příspěvku uveďte své jméno a příjmení, dále celý název školy a město.
 • Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora (přesně v tomto pořadí!!!). Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní práce neotiskneme.
 • Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
 • Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz

Nevíte si rady?

Napište nám

Zákaznická linka225 555 522